Úspěšná komunikace pro byznys

-> Cílem jednodenního programu je naučit účastníky komunikačním dovednostem pro jednání na pracovní úrovni.

-> Naučit účastníky rozlišovat komunikační typy a jak s nimi pracovat.

-> Zefektivnit komunikační strategii a rozvinout konkrétní dovednosti účastníků.

Seminář je koncipován jako mix vysvětlení principů a následných praktických tréninků.

 

Komunikace a její skladba

V úvodu semináře se účastníci dozvědí, jak komunikace funguje, jak je důležité budovat vztahy s ostatními, proč je dobré se na jednání připravovat, jaká jsou pravidla péče o dlouhodobé vztahy.

Verbální a neverbální komunikace. Empatie.

V další části se zaměříme na faktory, které komunikaci ovlivňují, vysvětlíme verbální a neverbální projevy, jak je důležitý první dojem a které faktory lze ovlivnit, abychom byli úspěšnější. Jaká je odlišnost osobního a telefonického jednání. Budeme se zabývat schopností empatie.

Komunikační typy

Následuje rozdělení na různé komunikační typy, jaké slovníky používají a jak s nimi pracovat. Vysvětlíme si rozdílné přístupy v komunikaci na příkladech z obchodního světa.

Úspěšný rozhovor

Budeme probírat jak vést úspěšný rozhovor, co v něm nesmí chybět a čemu se vyhnout. Co je to rapport, kalibrace a pozitivní naladění.

Otázky jako základ úspěšného rozhovoru. Aktivní naslouchání.

Významnou část semináře tvoří práce s otázkami, jejich základním členěním a jak je efektivně použít v komunikaci. Poté se soustředíme na aktivní naslouchání, jaké jsou jeho nejčastější překážky a jak se v oblasti aktivního naslouchání zlepšit. K tomu přidáme princip zvládání námitek a dostaneme se ke shrnutí efektivního jednání.

Cena pro firmy: individuální