Koučink při vedení lidí

Máte pocit, že se nemůžete hnout se svým týmem z místa? Stojí před Vámi nové výzvy a nevíte jak začít? Koučink Vám ukáže nový pohled. Pro řadu výkonných manažerů je koučování tajemný nástroj, který jim pomáhá udržet se na úrovni permanentního vybrušování jejich znalostí. Koučování je pro ně mnohem víc než pouhá investice do sebe samých.


Co se na kurzu naučíte

Dozvíte se, jak koučink funguje. Zjistíte odlišnosti od ostatních forem rozvoje či vzdělávání. Projdeme spolu principy koučinku a důležitost pozitivního postoje.

1. Pochopíte význam koučování jako způsobu vedení lidí tak, aby objevil a maximálně využil potenciál osobnosti
2. Prakticky vám ukáži jednoduchý koučovací postup
3. Ozřejmím efektivitu koučování jednotlivců i týmů
4. Vysvětlím jak zvyšovat motivaci a produktivitu koučovaných
5. Pomohu vám objevit přínos koučování v rozvoji druhých tak i sebe sama.

Cílem semináře je ukázat jednoduchý koučovací postup každému účastníkovi a dát mu možnost pochopit význam a přínos koučování. A také si uvědomit, že klient si mimo vlastního zlepšování a plnění cílů si totiž vždycky odnáší i užitečné nástroje, které mu po ukončení koučování zůstávají. Jde např. o stanovování priorit, vlastní motivace, práce se zdroji, atd. Kvalitní koučink totiž umožní klientovi, aby na sobě s těmito nástroji dál s úspěchem pracoval v době, kdy koučování s koučem už dávno skončilo.


1. Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro manažery a všechny vedoucí pracovníky nejen v obchodních úsecích. Na své si tedy přijdou nejen sales manažeři, týmoví manažeři ale i zájemci o dráhu kouče, kteří se s problematikou koučování chtějí seznámit.

Po teoretické části, která skončí vysvětlením základního modelu koučování, který si každý může snadno zapamatovat, přistoupíme k praktickému nácviku koučování. Přičemž budeme dbát na to, abychom dodrželi základní parametry koučovacího přístupu.

Proč jít na školení?

 

2. Cena a termín školení

Školení je připraveno na míru. Pro firmy je možno připravit kurz v rozsahu od půl dne do dvou dnů. V ceně kurzu jsou učební materiály a možnost následné bezplatné konzultace do 14 dní.

Kontaktujte mě pro úvodní bezplatnou konzultaci.

 

Proč školení prodejních dovedností od nás?

Moje praxe profesionálního kouče začala v roce 2010 a zahrnuje více než 250 koučovacích hodin placených jednotlivci a firmami /např. zemský ředitel z oboru finančního poradenství, ředitel výrobní firmy, marketing manažer v oblasti služeb, obchodníci z technických oborů, majitelé a spolumajitelé firem, atd./?

Své kurzy a školení mám podložené více než 18 lety zkušeností. Pracoval jsem jako obchodní ředitel i ředitel firmy. Vedl jsem 300 lidí a byl odpovědný za obrat 300 milionů korun.

Reference

Tento kurz byl objednán např. pro TOP management Třineckých železáren a.s., dále pro obchodní management SMS finanční poradenství a.s., atd.